Reflektometr HF/UHF

Reflektometr ten był opisany przez Andrzej Janeczek SP5AHT w „Elektronika Praktyczna 12/94". Nie będę więc potarzał opisu gdyż jest on dostępny w necie. Ja użyłem materiały jakie miałem "pod ręką". Zmienione są lekko wymiary. Użyłem gniazd "N". Drut nie jest srebrzony a instalacyjny miedziany. Zamiast diód DG zastosowałem diody typu "BAT". Przyrząd jak na razie jest w fazie testów. Wyniki są dość obiecujące dla pasma 2 m.

reflektometr

Rys.1 Wygląd wewnętrzny prototypu testowego.

sachemat

Rys. 2 Schemat

Rys. 3 Odległości pomiędzy liniami sprzęgającymi oraz średnice drutów.

Skala przyrządu.

Poprawnie wykonany przyrząd na ½ skali miernika powinien pokazywać SWR 3:1. Jeśli będzisz miał problemy, może okazać się przydatny arkusz kalkulacyjny, który załączam tutaj (zip).

skala

Rys.4 Skala przyrządu

skala2

Rys. 5 W czasie testu.

Łatwo zauważć, że skala została źle wydrukowana i będą potrzebne poprawki. SWR=1 nie pokrywa się ze strzałką wskaźnika.

Do strony głównej


Opracowanie:
Utworzono: dn. 2012-12-23
Modyfikacja: dn.
Źródło