PSK31 i propagacja.

 

PSK31 używa dużo węższego pasma niż inne rodzaje modulacji używane przez radioamatorów, może oprócz pasma VLF. Przez użycie minimalnej szerokości pasma stosunek sygnału do szumu staje się bardzo wysoki jak tylko jest to możliwe, dlatego skuteczność jest bardzo wysoka. Na przykład trzydzieści lat temu nie był to dobry pomysł ponieważ stabilność częstotliwości ówczesnych VFO nadajników była niewystarczająca. Dlatego np system RTTY tamtych dni używał dużo szerszego pasma. Z tego powodu pomysł modulacji, która wymagała stabilności pasma uniemożliwiała zastosowanie nowych pomysłów.

 

Lecz jest jedne źródło niestabilności częstotliwości niezależne od nas i naszego sprzętu. Aż do dzisiaj kiedy nadajemy sygnał, który wymaga dużej stabilności częstotliwości, on zostanie odebrany na dokładnie tej samej częstotliwości w odległym odbiorniku. Będzie on jakościowo wystarczający dla większości przypadków, lecz czasami jonosfera może być przeszkodą poprzez emisję słoneczną. Sygnał "w drodze" zostanie zniekształcona częstotliwość poprzez odbicie od niej i częstotliwość może być zmieniona. Ten efekt na HF czasem nazywany jest "ang: flutter fading", lecz nie jest tak duże jak zaniki spowodowane nieznacznym kołysaniem nośnej i stąd poszerza się spektrum sygnału.

Przy wąskich pasmach takich jak PSK31 ten typ rozproszenia Dopplera (Doppler spread) oznacza to, że jonosfera wprowadza własne niestabilności częstotliwości w sygnał (szum niestabilności częstotliwości).Przy tych warunkach wąskie częstotliwości mogą ucierpieć. System PSK31 nie spełnia swego zadania przy wahających się częstotliwościach, dlatego poprzez negatywny wpływ jonosfery nie można (obecnie) używać jeszcze węższych pasm częstotliwości.

 

Część jonosfery w których zmienia się częstotliwość znajdują się pomiędzy północnym a południowym biegunem magnetycznym. Duże części energii z emisji słonecznych są przenoszone pomiędzy polami magnetycznymi i bombardują jonosferę wokół biegunów. Dlatego trasy poprzez obszary polarne są "uszkadzane" poprzez wydarzenia na słońcu. Także pasma najkrótsze (LF bands) tak samo reagują w czasie burz. słonecznych.

 

Podsumowanie: PSK31 jest bardzo dobra ponieważ używając minimum pasma daje największy efekt. W najczęstszych sytuacjach trasa propagacji jest dość stabilna i wystarczająca w częstotliwości a rezultaty są zdumiewające. Sporadycznie, gdy słońce jest aktywne, w ścieżkach które są blisko północnego i południowego bieguna, stabilność częstotliwości w jonosferze za bardzo się pogarsza. Również też systemy które używają minimum pasma lub są podobne do systemu PSK32 ucierpią na tym lub mogą nie działać.

 

Tłumaczenie: Adam Karabowicz i syn.

Powyższy tekst jest luźnym tłumaczeniem z programu DigiPan.

Nie wyrażam zgody na publikację fragmentów lub całości.


[Strona głowna] [PSK i propagacja] [Antena SP6LB] [Anteny synfazowe] [Wzmacniacz] [SSTV] [Turystyka] [Pomiary] [Ciekawe linki]

Oprcowanie, wykonanie wszystkich stron i zdjęcia J. A. Karabowicz - SP4IZK