Linki nie tylko dla krótkofalowców

Web Sites not only for radio amateurs

Programy dla krótkofalowców:
HAM Radio Software:

APRS (PL):

SSTV:

 • CQ SSTV de KB4YZ

 • Programy PSK:
  PSK Software:

  Programy RTTY:
  RTTY Software

  Beacons

  Inne / Other

  Inne krótkofalarskie
  Other Ham Radio:

  Progarmy do satelit (WIN):
  Satellite Tracking Software (WIN): Programy do satelit (DOS):
  Satellite Tracking Software (DOS):

  Anteny
  Antennas

  A vertically-polarised VK2ABQ Antenna

 • Addendum and Errata to Backyard Antennas
 • G3PTO - about Antennas

  Anteny >10 GHz
  Antennas >10 GHz

 • Štěrbinová anténa
 • DL6NCI
 • OZ2OE

  Oprcowanie, wykonanie wszystkich stron i zdjęcia - SP4IZK

  Last Update: 2011-01-02