Antenna J-pole 2m/70cm

Antena J 2m/70cm

144 - 147 MHz/430 - 460 MHz G: 1.1dB

Tylko zdjęcia i wymiary. Więcej chyba nie potrzeba.

Only pics and dimensions.


dimension

dimension inch

Ant J

ANT J

ANT J

Monunting

ant J

Wojtek

Jeśli masz jakieś pytanie lub wykonałeś taka antenę (wszelkie uwagi mile widziane) wyślij e-mail

If You have any questions, or if You have made this antenna send e-mail.
Please write e-mail how antenna is doing.

12.08.2002
© J.A. Karabowicz


|strona główna||HOME| |Bookmark This Page|