Anteny typu GP answer for rec.radio.amateur.antenna

 
W celu uniknięcia dużego wpływu rezystancji ziemi na sprawność anteny stosuje się, tam gdzie to jest możliwe anteny z płaszczyzną uziemiającą. Płaszczyznę taką może w szczególności tworzyć kilka, najczęściej 4 pręty o długość ¼ fali wspólnie połączonych. Górna część, jest podłączona wprost do żyły środkowej kabla jest zamocowana na izolatorze oddzielającym eklektycznie od przeciwwag.
Kąt Θ między wibratorem a przeciwwagą wpływa na impedancję anteny i jej charakterystykę promieniowania.

Ra=18[1+sin(Θ-90°)]²=18(1-cosΘ)² [Ω]
dla:
Θ=180° Ra=72Ω
Θ=132° Ra=50Ω
Θ=90° Ra=18Ω

Oznacza to, że nie ma wpływu materiał, z jakiego został wykonany maszt i czy został połączony elektrycznie z anteną.. Jednakże wprowadzając maszt stalowy między przeciwwagi (tak jak w mojej konstrukcji) jest bardzo minimalny wpływ na impedancję anteny i można go pominąć.
Spotyka się jednak odmiany anten GP połączonych elektrycznie z masztem bądź też uziemionych. Przy falach dłuższych gdzie antena jest duża i ciężka zastosowanie izolatora u podstawy jest kłopotliwe. Punkt dolny anteny jest ma znikomy potencjał względem ziemi i może być uziemiony. Zasilanie wówczas odbywa się poprzez transformator Gamma.
Photo: Izolator anteny GP o długości ok. 100 m.

© 2002-05-16 J.A. Karabowicz

| HOME |